top of page

 

Termes i condicions

de fabriziocampioni.es

Identitat del responsable

Termes i condicions

 • Tots els vídeos i imatges de Bimbissimo Fotografia estan protegits per drets d'autor (copyright) sota el dret europeu i internacional i

no poden ser revenuts, usats per a màrqueting o fins vilipendiosos.

 • El nom de Bimbissimo Fotografia o qualsevol de les seves marques, logos i contingut digital no poden ser usats per insinuar afiliació, sense permís explícit del titular.

Productes adquirits

 • Els Fons Digitals, Accions de Photoshop i descàrregues de vídeos premium, no són reemborsables sota cap circumstància.

 • Els Fons Digitals comprats pels fotògrafs poden ser utilitzats només sota llicència per crear imatges combinades de fotos que han pres ells mateixos.

 • Els Fons Digitals no poden ser usats com a part d'un negoci basat en venda de fotos combinades on el comprador del fons digital no ha fet la foto, sense llicència expressa i consentiment de Fabrizio Campioni.

 • Els Fons digitals no poden ser compartits o revenuts a tercers

 • Tots els productes digitals són disponibles i lliurables només per descàrrega digital en línia. El link de descàrrega serà enviat tan bon punt es realitzi la compra.

 • És responsabilitat del client descarregar i desar els fitxers comprats.

 • És responsabilitat del client tenir el programari correcte dedició dimatges i tenir experiència en utilitzar els productes comprats, incloent les accions de Photoshop.

ENGLISH

Terms and Conditions

 • All website imatges i vídeos són subjectes a copyright des d'Europa i internacions (Berne Convention) i que no es resolen, utilitzades per màrqueting purposes or used for derogatory purposes.

 • Bimbissimo Fotografia, Fabrizio Campioni i any de trademarks, logos i digital contingut no es poden utilitzar per a puratges d'afiliació sense expressa permissió del lloc owner.

Website Purchaised Products

 • Digital backdrops, Photoshop actions i premium vídeo downloads són no-refundable un any circumstances.

 • Digital backdrops purchased per a photographer per only be used under license to create composite images of photos which they have taken themselves.

 • Digital Backdrops cannot be used as part of a business model to market/ sell composite images in which the purchaser has not taken the photograph – sense express license and authorisation by Fabrizio Campioni

 • Digital Backdrops cannot be shared and/or sold to third party resellers eg. canvas print wholesalers

 • Premium video downloads are not to be shared or transferred in any way

 • All digital productes són only available i deliverable as online downloads. Links to purchased content will be sent onze purchasing is complete.

 • fabriziocampioni.com cannot be held accountable per failure or inability to download files or stream vídeos onze purchased per computer systems or Internet Service Provider related issues.

 • It is the buyers responsibility to download and save purchased digital files.

 • It is the buyers responsibility to have the correct image editing software i expertise per utilitzar purchased files including Photoshop actions.

bottom of page